Responsive image
DERS PROGRAMI FORMU
COURSE SYLLABUS FORM
Son Güncelleme (Last Update)
12.02.2024
Dersin Adı: Web Programlama Course Name: Web Programming
Kod
(Code)
Yarıyıl
(Semester)
Kredi
(Local Credits)
AKTS Kredi
(ECTS Credits)
Ders Uygulaması, Saat/Hafta
(Course Implementation, Hours/Week)
Ders
(Theoretical)
Uygulama
(Tutorial)
Laboratuvar
(Laboratory)
MAT 337/E 6,7,8 3 6 2 0 2
Bölüm / Program
(Department / Program)
Matematik / Matematik Mühendisliği
(Mathematics / Mathematical Engineering)
Dersin Türü
(Course Type)
Seçmeli
(Elective)
Dersin Dili
(Course Language)
Türkçe / İngilizce
(Turkish / English)
Dersin Ön Koşulları
(Course Prerequisites)
BIL104-E / BIL110E / BIL115E / FIZ241E / FIZ242E min CC
Dersin Mesleki Bileşene Katkısı, %
(Course Category by Content, %)
Temel Bilim ve Matematik
(Basic Sciences and Math)
Temel Mühendislik
(Engineering Science)
Mühendislik / Mimarlık Tasarım
(Engineering / Architecture Design)
Genel Eğitim
(General Education)
- - 100 -
Dersin Tanımı
(Course Description)
HTML'de Temel Etiketler, Sayfa Yapısı, Tablolar, Formlar. PHP'de Değişkenler, Fonksiyonlar, Diziler, Katarlar, Dosyalar, Formlar, Oturumlar. Mysql'de Veritabanı İşlemleri. Javascript'in Temelleri. Web Programlamada Güncel Uygulamalar.
Basic Tags, Page Structure, Tables and Forms İn HTML. Variables, Functions, Arrays, Strings, Files, Forms and Sessions in PHP. Database Operations in Mysql. Basics of Javascript. Current Applications in Web Programming.
Dersin Amacı
(Course Objectives)
 1. CSS, HTML, JS ve PHP ile web sitesi tasarımını öğretmek.
 2. PHP programlarında dizileri, katarları, dosyaları ve fonksiyonları kullanmak.
 3. PHP programlarında gömülü SQL sorgularını kullanmak.
 4. PHP ve MySQL kullanarak dinamik ve etkileşimli web veritabanları geliştirmek.
 5. Duyarlı web sayfaları oluşturmak.
 6. Takım çalışması ve araştırma becerisi kazandırmak.
 1. To teach website design with CSS, HTML, JS and PHP.
 2. To use arrays, strings, files and functions in PHP programs.
 3. To use embedded SQL statements in PHP programs.
 4. To develop dynamic and interactive web databases using PHP and MySQL.
 5. To create responsive web pages.
 6. To develop team work and research skills.
Dersin Öğrenme Çıktıları
(Course Learning Outcomes)
Bu dersi tamamlayan öğrenciler aşağıdaki becerileri elde eder:
 1. HTML, CSS ve JS kulllanarak web siteleri için öz yüz geliştirebilir,
 2. PHP ve MySQL kulllanarak web siteleri için arka yüz geliştirebilir,
 3. Dinamik, etkileşimli ve duyarlı web siteleri oluşturabilir,
Students completing this course will be able to:
 1. Develop front-ends for websites using HTML, CSS and JS,
 2. Develop back-ends for websites using PHP and MySQL,
 3. Create dynamic, interactive and responsive websites.
Ders Planı
Hafta Konular Dersin Öğrenme Çıktıları
1Hiper Metin İşaretleme Dili'nin (HTML) Temelleri, İlk Web SayfamI
2HTML'de Tablolar ve FormlarI
3HTML'de Biçimlendirme, Basamaklı Biçim Sayfaları'na (CSS) GirişI
4Üstünyazı Önişlemcisi'nde (PHP) Değişkenler ve FonksiyonlarII
5PHP'de Diziler ve KatarlarII
6PHP'de Dosya IşlemleriII
7PHP'de FormlarII, III
8PHP'de OturumlarII
9Yapılandırılmış Sorgu Dili'nin (SQL) TemelleriII
10Mysql Veritabanı Yönetim SistemiII
11Web Veritabanı UygulamalarıII, III
12Javascript'te (JS) Değişkenler ve FonksiyonlarI, II
13JS'de FormlarI, III
14Web Tasarımında Güncel Çerçeveler ve KütüphanelerIII
Course Plan
Week Topics Course Learning Outcomes
1Basics of Hypertext Markup Language (HTML), My First Web PageI
2Tables and Forms in HTMLI
3Formatting in HTML, Introduction to Cascading Style Sheets (CSS)I
4Variables and Functions in Hypertext Preprocessor (PHP)II
5Arrays and Strings in PHPII
6File Operations in PHPII
7Forms in PHPII, III
8Sessions in PHPII
9Basics of Structured Query Language (SQL)II
10Mysql Database Management SystemII
11Web Database ApplicationsII, III
12Variables and Functions in Javascript (JS)I, II
13Forms in JSI, III
14Trending Frameworks and Libraries in Web DesignIIIDersin Mühendislik Öğrenci Çıktılarıyla İlişkisi

Programın Mezuna Kazandıracağı Bilgi ve Beceriler (Programa Ait Çıktılar) Katkı Seviyesi
1 2 3
1 Mühendislik, fen ve matematik ilkelerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi. X
2 Küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik etmenlerle birlikte özel gereksinimleri sağlık, güvenlik ve refahı göz önüne alarak çözüm üreten mühendislik tasarımı uygulama becerisi. X
3 Farklı dinleyici gruplarıyla etkili iletişim kurabilme becerisi. X
4 Mühendislik görevlerinde etik ve profesyonel sorumlulukların farkına varma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamdaki etkilerini göz önünde bulundurarak bilinçli kararlar verme becerisi. X
5 Üyeleri birlikte liderlik sağlayan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam yaratan, hedefler belirleyen, görevleri planlayan ve hedefleri karşılayan bir ekipte etkili bir şekilde çalışma yeteneği becerisi. X
6 Özgün deney geliştirme, yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve sonuç çıkarmak için mühendislik yargısını kullanma becerisi. X
7 Uygun öğrenme stratejileri kullanarak ihtiyaç duyulduğunda yeni bilgi edinme ve uygulama becerisi. X
Ölçek: 1: Az, 2: Kısmi, 3: Tam

Relationship of the Course to Engineering Student Outcomes

Program Student Outcomes Level of Contribution
1 2 3
1 An ability to identify, formulate, and solve complex engineering problems by applying principles of engineering, science, and mathematics. X
2 An ability to apply engineering design to produce solutions that meet specified needs with consideration of public health, safety, and welfare, as well as global, cultural, social, environmental, and economic factors. X
3 An ability to communicate effectively with a range of audiences. X
4 An ability to recognize ethical and professional responsibilities in engineering situations and make informed judgments, which must consider the impact of engineering solutions in global, economic, environmental, and societal contexts. X
5 An ability to function effectively on a team whose members together provide leadership, create a collaborative and inclusive environment, establish goals, plan tasks, and meet objectives. X
6 An ability to develop and conduct appropriate experimentation, analyze and interpret data, and use engineering judgment to draw conclusions. X
7 An ability to acquire and apply new knowledge as needed, using appropriate learning strategies. X
Scale: 1: Little, 2: Partial, 3: Full

Tarih (Date)
01.04.2019
Bölüm Onayı (Departmental Approval)
Matematik Bölümü
(Department of Mathematics)
Ders Kaynakları ve Başarı Değerlendirme Sistemi (Course Materials and Assessment Criteria)

Ders Kitabı
(Textbook)
Luke Welling & Laura Thomson, PHP and MySQL Web Development, Addison-Wesley Professional 5th edition, 2016
Diğer Kaynaklar
(Other References)
Mutlu Koçak, Hiç Bilmeyenler için Projelerle PHP7: Sıfırdan Web Programlama, Seçkin Yayınevi, 2016
W3Schools web geliştiricileri sitesi (çevrimiçi)
Bootstrap açık kaynak projesi (çevrimiçi)
Ödevler ve Projeler
(Homework & Projects)
Laboratuvar uygulamaların devamı ödev olarak bırakılacaktır.
Continuation of laboratory work will be left as homework.
Laboratuvar Uygulamaları
(Laboratory Work)
Uygulama bilgisayar laboratuvarında gerçeklenecektir.
The application will be carried out in the computer laboratory.
Bilgisayar Kullanımı
(Computer Usage)
Programlar bilgisayarda kodlanacaktır.
Programs will be coded on the computer.
Diğer Uygulamalar
(Other Activities)
Güncel teknolojiler öğrenci tarafından araştırılacaktır.
Current technologies will be researched by the student.
Başarı Değerlendirme Sistemi
(Assessment Criteria)
Faaliyetler
(Activities)
Adet
(Quantity)
Genel Nota Katkı, %
(Effects on Grading, %)
Yıl İçi Sınavları
(Midterm Exams)
- -
Kısa Sınavlar
(Quizzes)
6 24
Ödevler
(Homework)
1 6
Projeler
(Projects)
- -
Dönem Ödevi/Projesi
(Term Paper/Project)
- -
Laboratuvar Uygulaması
(Laboratory Work)
12 30
Diğer Uygulamalar
(Other Activities)
- -
Final Sınavı
(Final Exam)
1 40
VF almamak için gereken
(To avoid VF)
At least 35% (i.e. 21 out of 60) from the in-term assessments and 70% attendance