Responsive image
DERS PROGRAMI FORMU
COURSE SYLLABUS FORM
Son Güncelleme (Last Update)
16.02.2021
Dersin Adı: Bilgisayar Destekli Grafik Course Name: Computer Aided Graphics
Kod
(Code)
Yarıyıl
(Semester)
Kredi
(Local Credits)
AKTS Kredi
(ECTS Credits)
Ders Uygulaması, Saat/Hafta
(Course Implementation, Hours/Week)
Ders
(Theoretical)
Uygulama
(Tutorial)
Laboratuvar
(Laboratory)
MAT 443/E 6, 7, 8 3 6 3 0 0
Bölüm / Program
(Department / Program)
Matematik / Matematik Mühendisliği
(Mathematics / Mathematical Engineering)
Dersin Türü
(Course Type)
Seçmeli
(Elective)
Dersin Dili
(Course Language)
Türkçe / İngilizce
(Turkish / English)
Dersin Ön Koşulları
(Course Prerequisites)
Yok (None)
Dersin Mesleki Bileşene Katkısı, %
(Course Category by Content, %)
Temel Bilim ve Matematik
(Basic Sciences and Math)
Temel Mühendislik
(Engineering Science)
Mühendislik / Mimarlık Tasarım
(Engineering / Architecture Design)
Genel Eğitim
(General Education)
20 40 40 -
Dersin Tanımı
(Course Description)
Temel Bilgisayar Grafik Prensipleri, Geometrik Dönüşümler, Dik, Eğik, Aksonometrik ve Perspektif İzdüşümler, Üç Boyutlu Katı Cisimlerin Görüntülenmesi, Gizli Kenar ve Yüzeylerin Kaldırılması, Kübik Spline, B-Spline ve Bézier Eğrileri, Uzayda Yüzeyler, Aydınlanma Modelleri, Fraktallar, Işın İzlemeye Giriş.
Fundamental Principles of Computer Graphics, Geometric Transformations, Orthogonal, Oblique, Axonometric and Perspective Projections, Display of Three Dimensional Solids, Removal of Hidden Edges and Surfaces, Cubic Spline, B-Spline, Bézier Curves, Surfaces, Enlightenment Models, Fractals, Introduction to Ray Tracing.
Dersin Amacı
(Course Objectives)
 1. Grafik donanımı tanıtmak.
 2. 2 ve 3 boyutlu dönüşümler ve izdüşüm yöntemlerini öğretmek.
 3. Üç boyutlu nesnelerin görüntülenmesinde temel algoritmaları öğretmek.
 4. Aydınlanma ve gölgeleme yöntemlerini öğretmek.
 1. To introduce graphics hardware.
 2. To teach 2D, 3D transformations and projection methods.
 3. To teach basic algorithms for displaying 3D objects.
 4. To teach shading and illumination models.
Dersin Öğrenme Çıktıları
(Course Learning Outcomes)
Bu dersi tamamlayan öğrenciler aşağıdaki becerileri elde eder:
 1. Grafik donanımı kullanabilir,
 2. 2 ve 3 boyutlu dönüşümleri uygulayabilir,
 3. İzdüşüm yöntemlerini uygulayabilir,
 4. 3 boyutlu nesnelerin görüntülenmesinde görünmeyen kenar ve yüzeyleri yok edebilir,
 5. Aydınlanma ve gölgeleme algoritmalarını kullanabilme becerilerine sahip olabilir.
Students completing this course will be able to:
 1. Use graphics hardware,
 2. Apply 2D and 3D transformation,
 3. Apply projection methods,
 4. Removal hidden edge and surfaces,
 5. Use algortithms of shading and illuminations models.
Ders Planı
Hafta Konular Dersin Öğrenme Çıktıları
1Grafiğin Temelleri ve Grafik DonanımıI
22 Boyutlu Dönüşümler, Öteleme, Dönme, Ölçekleme ve YansımaII
3Homojen Koordinat Takımı ve UygulamalarII
4Düzlem Eğriler, Kübik Spline, B-SplineII
5Bezier Eğrileri ve UygulamalarII
63 Boyutlu Dönüşümler, Eksen Etrafında Dönme, Öteleme ve ÖlçeklemeIII
7Paralel İzdüşümlerIII
8Paralel İzdüşümlerIII
9Perspektif İzdüşümlerIII
10Perspektif İzdüşüm UygulamalarıIII
11Yüzeyler, Poligon Yüzeyler, Bézier YüzeyleriIII
12Görünmeyen Kenar Ve Yüzlerin Yok Edilmesi, Z-Buffer AlgoritmasıIII, IV
13Aydınlanma ModelleriIV, V
14Gölgelendirme Modelleri ve Işın İzlemeye GirişIV, V
Course Plan
Week Topics Course Learning Outcomes
1Fundamentals of Graphics and Graphics HardwareI
22D Transformations, Translation, Rotation, Scaling and ReflectionII
3Homogeneous Coordinates and ApplicationsII
4Plane Curves, Cubic Spline, B-SplineII
5Bézier Curves and ApplicationsII
63D Transformations, Axes Rotations, Translations, Scaling and ReflectionIII
7Parallel ProjectionsIII
8Parallel ProjectionsIII
9Perspective ProjectionsIII
10Applications of Perspective ProjectionIII
11Surfaces, Polygon Surfaces, Bezier SurfacesIII
12Removal of The Hidden Edge and SurfacesIII, IV
13llumination ModelsIV, V
14Shading Models and Intoduction to Ray Tracing MethodsIV, VDersin Mühendislik Öğrenci Çıktılarıyla İlişkisi

Programın Mezuna Kazandıracağı Bilgi ve Beceriler (Programa Ait Çıktılar) Katkı Seviyesi
1 2 3
1 Mühendislik, fen ve matematik ilkelerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi. X
2 Küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik etmenlerle birlikte özel gereksinimleri sağlık, güvenlik ve refahı göz önüne alarak çözüm üreten mühendislik tasarımı uygulama becerisi. X
3 Farklı dinleyici gruplarıyla etkili iletişim kurabilme becerisi. X
4 Mühendislik görevlerinde etik ve profesyonel sorumlulukların farkına varma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamdaki etkilerini göz önünde bulundurarak bilinçli kararlar verme becerisi. X
5 Üyeleri birlikte liderlik sağlayan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam yaratan, hedefler belirleyen, görevleri planlayan ve hedefleri karşılayan bir ekipte etkili bir şekilde çalışma yeteneği becerisi. X
6 Özgün deney geliştirme, yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve sonuç çıkarmak için mühendislik yargısını kullanma becerisi. X
7 Uygun öğrenme stratejileri kullanarak ihtiyaç duyulduğunda yeni bilgi edinme ve uygulama becerisi. X
Ölçek: 1: Az, 2: Kısmi, 3: Tam

Relationship of the Course to Engineering Student Outcomes

Program Student Outcomes Level of Contribution
1 2 3
1 An ability to identify, formulate, and solve complex engineering problems by applying principles of engineering, science, and mathematics. X
2 An ability to apply engineering design to produce solutions that meet specified needs with consideration of public health, safety, and welfare, as well as global, cultural, social, environmental, and economic factors. X
3 An ability to communicate effectively with a range of audiences. X
4 An ability to recognize ethical and professional responsibilities in engineering situations and make informed judgments, which must consider the impact of engineering solutions in global, economic, environmental, and societal contexts. X
5 An ability to function effectively on a team whose members together provide leadership, create a collaborative and inclusive environment, establish goals, plan tasks, and meet objectives. X
6 An ability to develop and conduct appropriate experimentation, analyze and interpret data, and use engineering judgment to draw conclusions. X
7 An ability to acquire and apply new knowledge as needed, using appropriate learning strategies. X
Scale: 1: Little, 2: Partial, 3: Full

Tarih (Date)
01.04.2019
Bölüm Onayı (Departmental Approval)
Matematik Bölümü
(Department of Mathematics)
Ders Kaynakları ve Başarı Değerlendirme Sistemi (Course Materials and Assessment Criteria)

Ders Kitabı
(Textbook)
D. Hearn, M.P. Baker, Computer Graphics with Open GL, Fourth Edition, Pearson, 2010. ISBN-10: 0136053580.
Diğer Kaynaklar
(Other References)
James M. Van Verth and Lars M. Bishop, “Essential Mathematics for Games and Interactive Applications”, Third Edition, CRC Press, 2015.
Ödevler ve Projeler
(Homework & Projects)
Öğrenciler verilen ödevleri süresi içinde teslim etmekten sorumludur.
Students are responsible to deliver their homeworks within the indicated time.
Laboratuvar Uygulamaları
(Laboratory Work)
-
-
Bilgisayar Kullanımı
(Computer Usage)
Bilgisayar kullanımı zorunludur.
Computer use in this course is compulsory.
Diğer Uygulamalar
(Other Activities)
-
-
Başarı Değerlendirme Sistemi
(Assessment Criteria)
Faaliyetler
(Activities)
Adet
(Quantity)
Genel Nota Katkı, %
(Effects on Grading, %)
Yıl İçi Sınavları
(Midterm Exams)
- -
Kısa Sınavlar
(Quizzes)
- -
Ödevler
(Homework)
- -
Projeler
(Projects)
- -
Dönem Ödevi/Projesi
(Term Paper/Project)
- -
Laboratuvar Uygulaması
(Laboratory Work)
- -
Diğer Uygulamalar
(Other Activities)
- -
Final Sınavı
(Final Exam)
1 100
VF almamak için gereken
(To avoid VF)
-