Responsive image
DERS PROGRAMI FORMU
COURSE SYLLABUS FORM
Son Güncelleme (Last Update)
02.10.2023
Dersin Adı: Finans Matematiği Course Name: Financial Mathematics
Kod
(Code)
Yarıyıl
(Semester)
Kredi
(Local Credits)
AKTS Kredi
(ECTS Credits)
Ders Uygulaması, Saat/Hafta
(Course Implementation, Hours/Week)
Ders
(Theoretical)
Uygulama
(Tutorial)
Laboratuvar
(Laboratory)
MAT 471/E 7 3 4.5 3 0 0
Bölüm / Program
(Department / Program)
Matematik / Matematik Mühendisliği
(Mathematics / Mathematical Engineering)
Dersin Türü
(Course Type)
Zorunlu
(Compulsory)
Dersin Dili
(Course Language)
Türkçe / İngilizce
(Turkish / English)
Dersin Ön Koşulları
(Course Prerequisites)
(ECN205E / ISL213-E / MAT221-E / END252-E / MAT271-E min DD) & ( MAT201-E / MAT210-E / MAT232-E min DD)
Dersin Mesleki Bileşene Katkısı, %
(Course Category by Content, %)
Temel Bilim ve Matematik
(Basic Sciences and Math)
Temel Mühendislik
(Engineering Science)
Mühendislik / Mimarlık Tasarım
(Engineering / Architecture Design)
Genel Eğitim
(General Education)
70 - 30 -
Dersin Tanımı
(Course Description)
Opsiyon Ve Hisse Senedi Pazarlarının Tanıtımı, Kesikli Modeller, Sürekli Modeler, Stokastik Süreçler, Ara Kazanç Değer Teorisi, Ito Leması, Girsanov Teoremi, Feynman-Kac Teoremi, Portföy Teorisi, Vadeli Işlem Sözleşmesi, Black Scholes Analizi, Finansal Korunma, Black Scholes Kısmi Diferansiyel Denkleminin Temel Çözümü, Sayısal Yöntemler, Opsiyon Portföyleri, Avrupa ve Amerika Pazarlarına Uygulamalar.
Introduction to Options and Stock Markets, Discrete Models, Continuous Models, Stochastic Processes, Arbitrage Pricing Theory, Ito’s Lemma, Girsanov’s Theorem, Feynman-Kac Theorem, Portfolio Theory, Forward Contracts, Black-Scholes Analysis, Hedging, Fundamental Solutions of Black Scholes Partial Differential Equation, Numerical Methods, Option Portfolios, Applications to European and American Markets.
Dersin Amacı
(Course Objectives)
 1. Türev ürünleri öğretmek.
 2. Hisse senedi değerlerinin stokastik modellerini öğretmek.
 1. To provide derivatives.
 2. To provide stochastic models of asset prices.
Dersin Öğrenme Çıktıları
(Course Learning Outcomes)
Bu dersi tamamlayan öğrenciler aşağıdaki becerileri elde eder:
 1. Opsiyon ve hisse senedi pazarlarında uygulayabilir,
 2. Varlık değerleri ile ilgili stokastik modeler oluşturabilir,
 3. Black scholes modelini uygulayabilir,
 4. Stokastik modellerde ortaya çıkan kısmi türevli denklemleri çözebilir,
 5. Binom modelini uygulayabilir,
 6. Avrupa ve Amerika pazarlarına uygulamalar yapabilir.
Students completing this course will be able to:
 1. Experience applications of options and stock markets,
 2. Set up stochastic models of asset pricing,
 3. Apply the Black School model,
 4. Provide solutions for partial differential equations occurring in stochastic model,
 5. Apply the binomial model,
 6. Perform applications for American and European markets.
Ders Planı
Hafta Konular Dersin Öğrenme Çıktıları
1Finansal Marketlere GirişI, V
2Binom ModeliI, V
3Brownian Hareket İşlemiII
4Martingale, Ara Kazanç FiyatlamasıII
5Vadeli İşlem SözleşmesiI
6Avrupa Tipi OpsiyonlarVI
7Amerika Tipi OpsiyonlarVI
8Sürekli ModellerI
9Sürekli ModellerI
10Black-Scholes ModeliIII
11Black-Scholes Kısmi Diferansiyel DenklemiIV
12Portföy TeorisiI
13Finansal Korunma, Ito LemasıIII
14Girsanov Teoremi, Martingale Gösterim Teoremi, Feynman-Kac TeoremiII
Course Plan
Week Topics Course Learning Outcomes
1Introduction to Financial MarketsI, V
2Binomial ModelI, V
3Brownian Motion ProcessII
4Martingales, Arbitrage PricingII
5Forward ContractsI
6European OptionsVI
7American OptionsVI
8Continuous ModelsI
9Continuous ModelsI
10The Black-Scholes ModelIII
11The Black-Scholes Partial Differential EquationsIV
12Portfolio TheoryI
13Hedging, Ito’s LemmaIII
14Girsanov’s Theorem, Martingale Representation Theorem, Feynman-Kac TheoremIIDersin Mühendislik Öğrenci Çıktılarıyla İlişkisi

Programın Mezuna Kazandıracağı Bilgi ve Beceriler (Programa Ait Çıktılar) Katkı Seviyesi
1 2 3
1 Mühendislik, fen ve matematik ilkelerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi. X
2 Küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik etmenlerle birlikte özel gereksinimleri sağlık, güvenlik ve refahı göz önüne alarak çözüm üreten mühendislik tasarımı uygulama becerisi. X
3 Farklı dinleyici gruplarıyla etkili iletişim kurabilme becerisi. X
4 Mühendislik görevlerinde etik ve profesyonel sorumlulukların farkına varma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamdaki etkilerini göz önünde bulundurarak bilinçli kararlar verme becerisi. X
5 Üyeleri birlikte liderlik sağlayan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam yaratan, hedefler belirleyen, görevleri planlayan ve hedefleri karşılayan bir ekipte etkili bir şekilde çalışma yeteneği becerisi. X
6 Özgün deney geliştirme, yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve sonuç çıkarmak için mühendislik yargısını kullanma becerisi. X
7 Uygun öğrenme stratejileri kullanarak ihtiyaç duyulduğunda yeni bilgi edinme ve uygulama becerisi. X
Ölçek: 1: Az, 2: Kısmi, 3: Tam

Relationship of the Course to Engineering Student Outcomes

Program Student Outcomes Level of Contribution
1 2 3
1 An ability to identify, formulate, and solve complex engineering problems by applying principles of engineering, science, and mathematics. X
2 An ability to apply engineering design to produce solutions that meet specified needs with consideration of public health, safety, and welfare, as well as global, cultural, social, environmental, and economic factors. X
3 An ability to communicate effectively with a range of audiences. X
4 An ability to recognize ethical and professional responsibilities in engineering situations and make informed judgments, which must consider the impact of engineering solutions in global, economic, environmental, and societal contexts. X
5 An ability to function effectively on a team whose members together provide leadership, create a collaborative and inclusive environment, establish goals, plan tasks, and meet objectives. X
6 An ability to develop and conduct appropriate experimentation, analyze and interpret data, and use engineering judgment to draw conclusions. X
7 An ability to acquire and apply new knowledge as needed, using appropriate learning strategies. X
Scale: 1: Little, 2: Partial, 3: Full

Tarih (Date)
01.04.0219
Bölüm Onayı (Departmental Approval)
Matematik Bölümü
(Department of Mathematics)
Ders Kaynakları ve Başarı Değerlendirme Sistemi (Course Materials and Assessment Criteria)

Ders Kitabı
(Textbook)
P. Wilmott, Paul Wilmott Introduces Quantitative Finance, Second Edition, Wiley, 2007.
Diğer Kaynaklar
(Other References)
S. Shereve, Stochastic Calculus and Finance, 1996.
P. Wilmott, S. Howison, J. Dewynne, The Mathematics of Financial Derivatives, Cambridge University Press, 1995.
Ödevler ve Projeler
(Homework & Projects)
Öğrencilere dersi daha iyi anlamaları amacı ile ödev verilecek ve bu ödevler 1 hafta içinde toplanacaktır.
Homework will be HANDED IN a week after they are assigned. Homework may be used as a source for exams.
Laboratuvar Uygulamaları
(Laboratory Work)
-
-
Bilgisayar Kullanımı
(Computer Usage)
-
-
Diğer Uygulamalar
(Other Activities)
-
-
Başarı Değerlendirme Sistemi
(Assessment Criteria)
Faaliyetler
(Activities)
Adet
(Quantity)
Genel Nota Katkı, %
(Effects on Grading, %)
Yıl İçi Sınavları
(Midterm Exams)
1 40
Kısa Sınavlar
(Quizzes)
- -
Ödevler
(Homework)
1 20
Projeler
(Projects)
- -
Dönem Ödevi/Projesi
(Term Paper/Project)
- -
Laboratuvar Uygulaması
(Laboratory Work)
- -
Diğer Uygulamalar
(Other Activities)
- -
Final Sınavı
(Final Exam)
1 40
VF almamak için gereken
(To avoid VF)
Ara sınava girmek. (VF: Taking “Midterm Exam)