Responsive image
DERS PROGRAMI FORMU
COURSE SYLLABUS FORM
Son Güncelleme (Last Update)
19.07.2023
Dersin Adı: Matematik Mühendisliği Tasarım I Course Name: Mathematical Engineering Design I
Kod
(Code)
Yarıyıl
(Semester)
Kredi
(Local Credits)
AKTS Kredi
(ECTS Credits)
Ders Uygulaması, Saat/Hafta
(Course Implementation, Hours/Week)
Ders
(Theoretical)
Uygulama
(Tutorial)
Laboratuvar
(Laboratory)
MAT 4901/E 7 4 5.5 1 6 0
Bölüm / Program
(Department / Program)
Matematik / Tüm Programlar
((Mathematics / All Programs))
Dersin Türü
(Course Type)
Zorunlu
(Compulsory)
Dersin Dili
(Course Language)
İngilizce
(English)
Dersin Ön Koşulları
(Course Prerequisites)
FIZ101-E & FIZ101EL & FIZ102-E & FIZ102EL & KIM101-E & (MAT103-E / MAT185-E / MAT187-E) & (MAT104-E / MAT186-E / MAT188-E) & MAT287-E min DD
Dersin Mesleki Bileşene Katkısı, %
(Course Category by Content, %)
Temel Bilim ve Matematik
(Basic Sciences and Math)
Temel Mühendislik
(Engineering Science)
Mühendislik / Mimarlık Tasarım
(Engineering / Architecture Design)
Genel Eğitim
(General Education)
30 10 50 10
Dersin Tanımı
(Course Description)
Matematik Mühendisliği Lisans Derecesi Alacak Öğrenciler için Temel Araştırma ve İnceleme Adımları. Eldeki Bilgi, Beceri ve Birikim Bir Probleme Nasıl Uygulanır. Çıkan Sonuçlar Dönemsel Raporlar Haline Dökülüp, Sunumu Nasıl Yapılır.
Essential Skills for Basic Research for Mathematics Engineering Students. How to Apply The Accrued Knowledge and Skills in Solving a Problem. How to Write and Present Obtained Results in a Research Project.
Dersin Amacı
(Course Objectives)
 1. Literatür araştırmasının nasıl yapılacağını öğretmek.
 2. Bir konuda araştırma yapmayı öğretmek.
 3. Öğrendiklerini raporlamayı ve sunmayı öğretmek.
 1. To do literature review.
 2. To do research.
 3. To write reports, and present what has been learned.
Dersin Öğrenme Çıktıları
(Course Learning Outcomes)
Bu dersi tamamlayan öğrenciler aşağıdaki becerileri elde eder:
 1. Temel bir alanda kendi başına araştırma yapmayı öğrenebilir,
 2. Kaynak taramayı, kaynaklara erişme yollarını, ihtiyacı olan kısımları ayıklamayı ve bunları etik kurallar çerçevesinde kullanmayı öğrenebilir,
 3. Düzenli bir çalışma programı oluşturur ve bunu uygulayabilir,
 4. Çalışmalarını yazıya dökmek için gerekli yazılımları (LATEX vb.) kullanmayı öğrenebilir,
 5. Dersin sorumlu öğretim üyesi ile düzenli görüşme takviminde kendisinden beklenenleri yerine getirmeyi öğrenebilir.
Students completing this course will be able to:
 1. To do basic research on their own,
 2. To reach sources, to search through these sources, to pick the relevant information, and use these sources ethically,
 3. To devise a work calendar, and use it,
 4. To use the relevant software packages (LaTeX, etc.) to write,
 5. To perform the tasks that are regularly assigned to by the course lecturer.
Ders Planı
Hafta Konular Dersin Öğrenme Çıktıları
1Konular Üzerinde Konuşulması ve Seçeneklerin BelirlenmesiV
2Konular Üzerinde Konuşulması ve Seçeneklerin BelirlenmesiV
3Çalışma Konusu Belirlenmesi, Konuya Genel GirişV
4Okuma, Araştırma, ÇalışmaI, II, III, V
5Okuma, Araştırma, ÇalışmaI, II, III, V
6Okuma, Araştırma, ÇalışmaI, II, III, V
7Okuma, Araştırma, ÇalışmaI, II, III, V
8Okuma, Araştırma, ÇalışmaI, II, III, V
9Yazım ve Hesaplama için Gerekli Paket Programların ÖğrenilmesiI, II, III, IV, V
10Yazım ve Hesaplama için Gerekli Paket Programların ÖğrenilmesiI, II, III, IV, V
11Toplantı Değerlendirme ve ÇalışmaII, III, V
12Toplantı Değerlendirme ve ÇalışmaII, III, V
13Toplantı Değerlendirme ve ÇalışmaII, III, V
14Sonuç ToplantısıV
Course Plan
Week Topics Course Learning Outcomes
1Discussing Possible TopicsV
2Discussing Possible TopicsV
3Determining The Research Topic, Introduction.V
4Reading, ResearchI, II, III, V
5Reading, ResearchI, II, III, V
6Reading, ResearchI, II, III, V
7Reading, ResearchI, II, III, V
8Reading, ResearchI, II, III, V
9Learning The Relevant SoftwaresI, II, III, IV, V
10Learning The Relevant SoftwaresI, II, III, IV, V
11Meeting, Assessment, ResearchII, III, V
12Meeting, Assessment, ResearchII, III, V
13Meeting, Assessment, ResearchII, III, V
14Final MeetingVDersin Mühendislik Öğrenci Çıktılarıyla İlişkisi

Programın Mezuna Kazandıracağı Bilgi ve Beceriler (Programa Ait Çıktılar) Katkı Seviyesi
1 2 3
1 Mühendislik, fen ve matematik ilkelerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi. X
2 Küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik etmenlerle birlikte özel gereksinimleri sağlık, güvenlik ve refahı göz önüne alarak çözüm üreten mühendislik tasarımı uygulama becerisi. X
3 Farklı dinleyici gruplarıyla etkili iletişim kurabilme becerisi. X
4 Mühendislik görevlerinde etik ve profesyonel sorumlulukların farkına varma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamdaki etkilerini göz önünde bulundurarak bilinçli kararlar verme becerisi. X
5 Üyeleri birlikte liderlik sağlayan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam yaratan, hedefler belirleyen, görevleri planlayan ve hedefleri karşılayan bir ekipte etkili bir şekilde çalışma yeteneği becerisi. X
6 Özgün deney geliştirme, yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve sonuç çıkarmak için mühendislik yargısını kullanma becerisi. X
7 Uygun öğrenme stratejileri kullanarak ihtiyaç duyulduğunda yeni bilgi edinme ve uygulama becerisi. X
Ölçek: 1: Az, 2: Kısmi, 3: Tam

Relationship of the Course to Engineering Student Outcomes

Program Student Outcomes Level of Contribution
1 2 3
1 An ability to identify, formulate, and solve complex engineering problems by applying principles of engineering, science, and mathematics. X
2 An ability to apply engineering design to produce solutions that meet specified needs with consideration of public health, safety, and welfare, as well as global, cultural, social, environmental, and economic factors. X
3 An ability to communicate effectively with a range of audiences. X
4 An ability to recognize ethical and professional responsibilities in engineering situations and make informed judgments, which must consider the impact of engineering solutions in global, economic, environmental, and societal contexts. X
5 An ability to function effectively on a team whose members together provide leadership, create a collaborative and inclusive environment, establish goals, plan tasks, and meet objectives. X
6 An ability to develop and conduct appropriate experimentation, analyze and interpret data, and use engineering judgment to draw conclusions. X
7 An ability to acquire and apply new knowledge as needed, using appropriate learning strategies. X
Scale: 1: Little, 2: Partial, 3: Full

Tarih (Date)
21.03.2019
Bölüm Onayı (Departmental Approval)
Matematik Bölümü
(Department of Mathematics)
Ders Kaynakları ve Başarı Değerlendirme Sistemi (Course Materials and Assessment Criteria)

Ders Kitabı
(Textbook)
-
Diğer Kaynaklar
(Other References)
-
Ödevler ve Projeler
(Homework & Projects)
-
-
Laboratuvar Uygulamaları
(Laboratory Work)
-
-
Bilgisayar Kullanımı
(Computer Usage)
-
-
Diğer Uygulamalar
(Other Activities)
-
-
Başarı Değerlendirme Sistemi
(Assessment Criteria)
Faaliyetler
(Activities)
Adet
(Quantity)
Genel Nota Katkı, %
(Effects on Grading, %)
Yıl İçi Sınavları
(Midterm Exams)
- -
Kısa Sınavlar
(Quizzes)
- -
Ödevler
(Homework)
- -
Projeler
(Projects)
- -
Dönem Ödevi/Projesi
(Term Paper/Project)
1 100
Laboratuvar Uygulaması
(Laboratory Work)
- -
Diğer Uygulamalar
(Other Activities)
- -
Final Sınavı
(Final Exam)
- -
VF almamak için gereken
(To avoid VF)
-