Yaz Öğretiminde Başka Üniversiteden Ders Alma

Temel Esaslar:
 • İlgili mevzuat için İTÜ Yaz Öğretimi Yönetmeliği incelenmelidir.
 • Başka üniversiteden ders alabilmek için söz konusu dersin o yaz İTÜ'de açılmamış ya da kontenjanı kalmamış olması gereklidir.
 • Öğrenci başka üniversiteden ders alabilmek için (söz konusu ders başka birimlerce açılan bir ders olsa dahi) öncelikle kendi Fakültesine yazılı olarak başvurmalıdır.
 • Öğrenci başvuru dilekçesine başka üniversitenin yaz öğretiminde açılacak dersin kredi, saat, dil ve haftalık konu bilgilerini içeren resmi ders izlencesini (syllabus) eklemelidir.
 • MAT ve MTH kodlu dersler için aşağıdaki tabloya göre sorumlu birimden uygundur yazısı alınmalıdır.
 • Uygundur yazısı talebinde, yanıtın gönderileceği ilgili Fakültenin e-posta adresi de belirtilmelidir.
Ders İçeriği Uygunluğunu İnceleyecek Birimler ve İletişim Bilgileri:
MAT 103/E, 104/EMatematik Bölümümat@itu.edu.tr
MAT 201/E, 202/E, 210/E, 261/E, 271/E, 281/Eİlgili Yarı Havuz KoordinatörlükleriMatematik bölümünün bu konuda bilgisi yoktur.
MTH 1xx kodlu derslerMatematik Bölümümat@itu.edu.tr
MTH 2xx, 3xx kodlu derslerDersi açan BölümMatematik bölümünün bu konuda bilgisi yoktur.
Matematik Mühendisliği bölüm dersleriMatematik Bölümümat@itu.edu.tr

Henüz başvuru olmamıştır.

 1. Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
 2. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
 3. Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
 4. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)

MAT 103EYeditepe Üniversitesi ... MATH 131
MAT 210Marmara Üniversitesi ... MATH 2055 ve MATH 1087 (Bu 2 ders birlikte alınmalıdır.)
MTH 108Orta Doğu Teknik Üniversitesi ... MATH 118

 1. Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
 2. Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
 3. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
 4. Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
 5. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)