MAT Havuz Dersleri

MAT Havuz dersleri (MAT 103/E, 104/E, 210/E, 261/E) ile ilgili genel duyurular bu site üzerinden yapılmaktadır. Kayıtlı olduğunuz dersin öğretim elemanı, ayrıca Ninova'yı da kullanabilir.

2020 Güz döneminde MAT261E dersi tek şube açıldığından, bu dersle ilgili tüm açıklamalar ve duyurular dersi veren öğretim üyesi tarafından yapılacaktır.

MAT 202/E, 271/E, 281/E dersleri yarı havuz dersi olup Matematik Bölümü tarafından verilmemektedir. Bu derslerle ilgili sorular veya istekler dersi açan bölüme yöneltilmelidir.

Ödev-1 notları ilan edilmiştir. (23.11.2020)
Yarıyıl içi sınavlarının hangi ortam üzerinden yapılacağı kesinleşince bu site üzerinden ilan edilecektir.


İTÜ Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (Madde 14 ve 23) ve İki Ek Yarıyıl Sonu Sınav Hakkı Uygulama Esasları gereğince; MAT Havuz derslerinde ek sınav hakkı kazanmış öğrenciler, durumlarını ve yarıyıl içi notlarını daha sonra buradan sorgulayabilirler.


Ek sınavlar, yarıyıl sonu sınavları ile birlikte yapılır. Ek sınav konuları, aşağıda yer alan Ders Programları'nda belirtilen yarıyıl sonu sınavı konularıdır. Ek sınavın değerlendirilmesinde ve öğrencinin harf notunun belirlenmesinde, öğrencinin derse kayıtlı olduğu ve FF harf notu ile başarısız olduğu yarıyıldaki ders başarı ölçütleri kullanılır. (19G(güz): %50 final | 20B(bahar): %100 final)
Yarıyıl sonu sınavları ve dolayısıyla ek sınav takvimi, ÖİDB tarafından duyurulacaktır.


Başarı Notu Değerlendirmesi

Yarıyıl içiÖdev (×2)%20
Vize%40
Yarıyıl sonuFinal%40

Yarıyıl içi çalışmalarından en az %35 (yani 60'ta 21) başarı sağlamayan öğrenciler yarıyıl sonu sınavına giremezler ve VF alırlar.
Toplamda %35 başarı sağlamayan öğrenciler FF alırlar. Diğer başarı notlarının belirlenmesinde, bağıl değerlendirme sistemi kullanılır.


Ders Programları


İTÜ Açık Dersler

Sevgili Öğrencilerimiz,
Sizler için destekleyici eğitim materyali olarak; Matematik Bölümü öğretim elemanları Doç. Dr. Cihangir Özemir, Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Peker, Dr. Öğr. Üyesi Esin Etel Gidon (emekli), Dr. Öğr. Üyesi İzzet Göksel, Dr. Eti Mizrahi (emekli) ve Araş. Gör. Dr. Sevgi Harman tarafından çekimleri yapılmış olan MAT103/E havuz derslerine ait videolara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.
Ana hatlarıyla konu anlatımları ve temel uygulamalar içeren bu videoların, sürelerinden de anlaşılacağı üzere derslerin yerini tutamayacağını, ancak bu videolardan tekrar amaçlı ve dersleri destekleyici olarak yararlanabileceğinizi düşünüyoruz.
Hepinize başarılar dileriz.

MAT103 MAT103E

Çalışma Soruları

Erişim için Giriş yapınız.

Sınav Arşivi

Erişim için Giriş yapınız.