MAT Havuz Dersleri

MAT Havuz dersleri (MAT 103/E, 104/E, 210/E, 261/E) ile ilgili genel duyurular bu site üzerinden yapılmaktadır. Kayıtlı olduğunuz dersin öğretim elemanı, ayrıca Ninova'yı da kullanabilir.

2021 Bahar döneminde MAT261E dersi tek şube açıldığından, bu dersle ilgili tüm açıklamalar ve duyurular dersi veren öğretim üyesi tarafından yapılacaktır.

MAT 202/E, 271/E, 281/E dersleri yarı havuz dersi olup Matematik Bölümü tarafından verilmemektedir. Bu derslerle ilgili sorular veya istekler dersi açan bölüme yöneltilmelidir.

Mazeretleri nedeniyle vize sınavına giremeyen veya yaşadıkları teknik sorunlar nedeniyle mazeret sınavına katılmak isteyen öğrencilerin, mazeretlerini belirten ıslak imzalı bir dilekçe (taranmış) ve varsa geçerli belgelerle birlikte kendi Fakültelerine başvurmaları gerekmektedir.


Mazeret sınavları, aşağıda belirtilen zamanlarda Ayva üzerinden yapılacaktır. Sınav için ayrıca bir bildirim gelmeyecek olup sınav, saatine yarım saat kala Ayva sisteminde görünür olacaktır.

Mazeret SınavıTarihSüre: 1 saat
MAT103/E 04.05.2021 18.00 - 19.00
MAT104/E 05.05.2021 18.00 - 19.00
MAT210/E 06.05.2021 18.00 - 19.00


MAT Havuz yarıyıl içi sınavları, burada belirtilen zamanlarda Ayva üzerinden yapılacaktır. Sınav için ayrıca bir bildirim gelmeyecek olup sınav, saatine yarım saat kala Ayva sisteminde görünür olacaktır.

Sınavlar, 10 adet çoktan seçmeli sorudan oluşacaktır. Doğru yanıtlanan her sorunun nota katkısı %10'dur; yanlış yanıtlanan ya da boş bırakılan soruların nota etkisi yoktur. Sınavda geçilen sorulara geri dönmek mümkün olmayacaktır.

Görüntüleme sorunu yaşamamak için sınava bilgisayardan ve tercihen Chrome tarayıcısının son sürümünden girilmesi önerilmektedir.

Soruların ekrana sığmaması durumunda görüntü uzaklaştırma yapılabilir.

Sınav başlangıç ekranının, soruların veya sonraki soruya geçiş butonunun görülmemesi gibi durumlarda, sayfanın yeniden yüklenmesi (yenilenmesi) önerilmektedir.

Elektrik veya internet kesintisi gibi teknik nedenlerden bağlantısı kopan öğrenci, sisteme yeniden giriş yapabilirse sınavına kaldığı yerden sınav süresi içinde devam edebilecektir.

Sınav kapsamında kopya çekme, kopya verme, aldatma, yanıltma gibi öğrencilik duruşuna uymayan davranışlar tespit edilirse, ilgili eylemde bulunan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır ve haklarında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'ne göre işlem yapılacaktır.

Sınavlarda başarılar dileriz.


Vize notları ilan edilmiştir. (06.05.2021)

Ödev-1 notları ilan edilmiştir. (05.04.2021)

Tüm öğrencilerimiz, ödevler için Ayva ve Ninova sistemlerine aşağıdaki şekilde eklenmiştir. Ödev soruları, ders programlarında belirtilen veriliş zamanlarında Ninova'ya eklenecek olup yanıtların teslimi hakkında bilgi de bu belgede yer alacaktır.

DersAyva ve Ninova'daki CRNTarihler
MAT10350001 »
MAT103E50002 »
MAT10450003 »
MAT104E50004 »
MAT21050005 »
MAT210E50006 »

Ekleme işlemi şube bazlı değil, ders bazlı yapılmıştır; dolayısıyla kayıtlı olunan öğretim elemanı yerine 'Ali Demirci' görünmektedir.Başarı Notu Değerlendirmesi

Yarıyıl içiÖdev (×2)%20
Vize%40
Yarıyıl sonuFinal%40

Yarıyıl içi çalışmalarından en az %35 (yani 60'ta 21) başarı sağlamayan öğrenciler yarıyıl sonu sınavına giremezler ve VF alırlar.
Toplamda %35 başarı sağlamayan öğrenciler FF alırlar. Diğer başarı notlarının belirlenmesinde, bağıl değerlendirme sistemi kullanılır.


Ders Programları


İTÜ Açık Dersler

Sevgili Öğrencilerimiz,
Sizler için destekleyici eğitim materyali olarak; Matematik Bölümü öğretim elemanları Doç. Dr. Cihangir Özemir, Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Peker, Dr. Öğr. Üyesi Esin Etel Gidon (emekli), Dr. Öğr. Üyesi İzzet Göksel, Dr. Eti Mizrahi (emekli) ve Araş. Gör. Dr. Sevgi Harman tarafından çekimleri yapılmış olan MAT103/E havuz derslerine ait videolara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.
Ana hatlarıyla konu anlatımları ve temel uygulamalar içeren bu videoların, sürelerinden de anlaşılacağı üzere derslerin yerini tutamayacağını, ancak bu videolardan tekrar amaçlı ve dersleri destekleyici olarak yararlanabileceğinizi düşünüyoruz.
Hepinize başarılar dileriz.

MAT103 MAT103E

Çalışma Soruları

Erişim için Giriş yapınız.

Sınav Arşivi

Erişim için Giriş yapınız.