MAT Havuz Dersleri

MAT Havuz dersleri (MAT 103/E, 104/E, 210E, 261/E) ile ilgili genel duyurular bu site üzerinden yapılmaktadır. Kayıtlı olduğunuz dersin öğretim elemanı, ayrıca Ninova'yı da kullanabilir.

MAT 202/E, 271/E, 281/E dersleri yarı havuz dersi olup Matematik Bölümü tarafından verilmemektedir. Bu derslerle ilgili sorular veya istekler dersi açan bölüme yöneltilmelidir.

  

Dönem Sonu Sınav yerleri ilan edilmiştir.

10.08.2022

Arasınav notları ilan edilmiştir.

05.08.2022

MAT Havuz yarıyıl sonu sınavları, Ayazağa Yerleşkesi'nde ÖBS'de belirtilen zamanlarda yüz yüze yapılacaktır. Öğrenciler sınav yerlerini, sınavdan bir hafta önce bu siteye giriş yaptıktan sonra sağ üst menüden kontrol edebilirler.

Notu VF olan öğrenci finale giremez, girse bile sınavı değerlendirmeye alınmaz. VF durumu, giriş yapıldıktan sonra sağ üst menüden erişilebilen 'Sonuçlar' sayfasından kontrol edilebilir.

SınavSüre: 2 saat
MAT103/E16.08.2022 09.00 - 11.00
MAT104/E16.08.2022 15.00 - 17.00
MAT210/E13.08.2022 12.00 - 14.00

Sınavlar, 20 (MAT210/E için 15) adet çoktan seçmeli sorudan oluşacaktır. Doğru yanıtlanan her sorunun nota katkısı eşittir; yanlış yanıtlanan ya da boş bırakılan soruların nota etkisi yoktur.

Sınavda, öğrenci kimliğine ek olarak süresi geçerli nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport gösterilmek suretiyle kimlik kontrolü yapılacaktır.

Sınavın ilk 30 dakikasından sonra gelen öğrenci sınava alınmayacaktır. Sınavın ilk 45 dakikasında hiçbir öğrenci sınıftan ayrılamayacaktır. Acil durumlar dışında, her ne sebeple olursa olsun, öğrenci sınıftan çıktığı takdirde öğrencinin yanıt kağıdı teslim alınacak ve sınavı bitmiş sayılacaktır.

Öğrencilerin yanıt kağıdını doğru, eksiksiz ve kurşun kalemle doldurmaları gerekmektedir.

Sınavda fazladan kağıt veya hesap makinesi kullanılmayacaktır. Cep telefonları, akıllı saatler vb. sınav süresince kesinlikle kapalı tutulacaktır ve öğrencinin üstünde veya sırasında olmayacaktır.

Kayıtlı bulunduğu dersin sınavına girmeyen öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.

Sınav kapsamında kopya çekme, kopya verme, aldatma, yanıltma gibi öğrencilik duruşuna uymayan davranışlar tespit edilirse, ilgili eylemde bulunan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır ve haklarında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'ne göre işlem yapılacaktır.

Sınavlarda başarılar dileriz.


Mazeret sınavı için kendi Fakültelerine başvuruda bulunmuş öğrenciler, durumlarını buradan sorgulayabilirler. Bu öğrenciler için, sınav notu olarak mazeret sınavından alacakları not geçerli olacaktır. Mazeret için Fakülte Yönetim Kurulu (FYK) kararı olmayan öğrencinin sınavı değerlendirmeye alınmaz.

Erişim için Giriş yapınız.

Mazeret SınavıTarihSüre: 2 saatDerslik
MAT 103/E, 104/E, 210/E 22.06.2022 10.00 - 12.00 FEB D202

Başarı Notu Değerlendirmesi

Yarıyıl içiVize%50
Yarıyıl sonuFinal%50

Vize sınavından en az 100'de 25 başarı sağlamayan öğrenciler yarıyıl sonu sınavına giremezler ve VF alırlar.
Toplamda %37 başarı sağlamayan öğrenciler FF alırlar. Diğer başarı notlarının belirlenmesinde, bağıl değerlendirme sistemi kullanılır.

Önemli Bilgiler

Soru(n)larınız için:   Yardım Bileti »

Ders Programları


İTÜ Açık Dersler

Sevgili Öğrencilerimiz,
Sizler için destekleyici eğitim materyali olarak; Matematik Bölümü öğretim elemanları Doç. Dr. Cihangir Özemir, Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Peker, Dr. Öğr. Üyesi Esin Etel Gidon (emekli), Dr. Öğr. Üyesi İzzet Göksel, Dr. Eti Mizrahi (emekli) ve Araş. Gör. Dr. Sevgi Harman tarafından çekimleri yapılmış olan MAT103/E havuz derslerine ait videolara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.
Ana hatlarıyla konu anlatımları ve temel uygulamalar içeren bu videoların, sürelerinden de anlaşılacağı üzere derslerin yerini tutamayacağını, ancak bu videolardan tekrar amaçlı ve dersleri destekleyici olarak yararlanabileceğinizi düşünüyoruz.
Hepinize başarılar dileriz.

MAT103 MAT103E

Çalışma Soruları

Erişim için Giriş yapınız.

Sınav Arşivi

Erişim için Giriş yapınız.