MAT Havuz Dersleri

MAT Havuz dersleri (MAT 103/E, 104/E, 210/E, 261/E) ile ilgili genel duyurular bu site üzerinden yapılmaktadır. Kayıtlı olduğunuz dersin öğretim elemanı, ayrıca Ninova'yı da kullanabilir.

MAT 202/E, 271/E, 281/E dersleri yarı havuz dersi olup Matematik Bölümü tarafından verilmemektedir. Bu derslerle ilgili sorular veya istekler dersi açan bölüme yöneltilmelidir.


Ek Sınav Hakkı Kontrolü

İTÜ Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (Madde 14 ve 23) ve İki Ek Yarıyıl Sonu Sınav Hakkı Uygulama Esasları gereğince; MAT Havuz derslerinde ek sınav hakkı kazanmış öğrenciler, durumlarını ve 2019 Güz yarıyıl içi notlarını yakında buradan sorgulayabilirler. Ek sınav hakkında detaylar bu site üzerinden duyurulacaktır.

Erişim için Giriş yapınız.

Başarı Notu Değerlendirmesi

MAT Havuz derslerinde; başarı notuna katkısı %50 olan bir yarıyıl içi sınavı ile başarı notuna katkısı %50 olan bir yarıyıl sonu sınavı yapılmaktadır. Derslere %70 oranında devam zorunludur. Devam koşulunu sağlamayan öğrenciler yarıyıl sonu sınavına giremezler. Buna ek olarak, yarıyıl içi çalışmalarından en az %25 başarı sağlamayan öğrenciler de yarıyıl sonu sınavına giremezler ve VF alırlar. Yarıyıl içi ve sonu sınavlarından toplamda
Corona Güncellemesi: Başarı notuna katkısı %100 olan bir yarıyıl sonu sınavı yapılacaktır. %35 başarı sağlamayan öğrenciler FF alırlar. Diğer başarı notlarının belirlenmesinde, bağıl değerlendirme sistemi kullanılır.


Ders Programları


Çalışma Soruları

Erişim için Giriş yapınız.

Sınav Arşivi

Erişim için Giriş yapınız.