MAT Havuz Dersleri

MAT Havuz dersleri (MAT 103/E, 104/E, 210/E, 261/E) ile ilgili genel duyurular bu site üzerinden yapılmaktadır. Kayıtlı olduğunuz dersin öğretim elemanı, ayrıca Ninova'yı da kullanabilir.

2020 Güz döneminde MAT261E dersi tek şube açıldığından, bu dersle ilgili tüm açıklamalar ve duyurular dersi veren öğretim üyesi tarafından yapılacaktır.

MAT 202/E, 271/E, 281/E dersleri yarı havuz dersi olup Matematik Bölümü tarafından verilmemektedir. Bu derslerle ilgili sorular veya istekler dersi açan bölüme yöneltilmelidir.

Yazılım/Eklenti ile ilgili soru(n)larınız için:   Yardım Bileti »

Küresel salgın dönemi MAT Havuz derslerinin yarıyıl sonu sınavları ve ek sınavları, ÖİDB tarafından ilan edilmiş sınav programındaki günlerde 15.00-16.00 saatleri arasında olacaktır. Sınavlar, tüm konuları kapsayan 10 adet çoktan seçmeli sorudan oluşacaktır. Doğru yanıtlanan her sorunun nota katkısı %10'dur; yanlış yanıtlanan ya da boş bırakılan soruların nota etkisi yoktur. Sınavlarda, işlemler için boş kağıt kullanılabilir; diğer kaynaklar kapalı olacaktır.

İTÜ Çevrim İçi ve Çevrim Dışı Sınav Uygulama Esasları ve İTÜ Rektörlüğü bünyesince alınan karar gereği; bu sınavlara, kamerası ve mikrofonu çalışan bir bilgisayardan Google Chrome tarayıcısı üzerinden giriş yapılabilecektir. (Tabletten, telefondan veya sanal makineden giriş yapılamayacaktır.) YÖK'ün ilgili yazısı uyarınca; dijital ortamlara erişimi olmayan öğrencilere, bulunduğu yerdeki üniversite birimleri öncelikli olmak üzere gerektiği takdirde MEB ve diğer kamu kurumlarının bilgisayar ve internet olanaklarına erişim imkanı sağlanabilecektir.

Sınavda kullanılacak yazılımla ilgili bilgilere buradan erişilebilir. Sınavda kullanılacak bilgisayarın ortam kontrollerinin sınava girmeden önce bu bağlantı üzerinden test edilmesi önemle tavsiye edilir.

Saat 15.00'te başlayacak sınav için, sınav günü sınav sistemine en erken 14.50'de, en geç 15.10'da giriş yapılabilir. (Bilgisayar saat diliminin Türkiye olması gerekmektedir.) Giriş yapıldıktan sonra 5 dakika içerisinde gerekli izinlerin verilmesi ve sistem kontrollerinin tamamlanmış olması gerekmektedir. Sınav süresi 60 dakikadır ve süre ilk sorunun açılmasıyla başlayacaktır.
(15.10.01 itibariyle sisteme giriş yapılamayacaktır; öte yandan sisteme 15.09.59'da giriş yapmış öğrenci en geç 15.14.59'da sınavını başlatmış olmalıdır, aksi halde sınava alınamayacaktır.)

Sınav yazılımının arayüzü İngilizce'dir. Sorular ilgili dersin dilinde olacaktır. Sınavda geçilen sorulara geri dönmek mümkündür, bunu kolaylaştırmak için olan "mark this question" özelliğinin kullanılması isteğe bağlıdır.

Sınav sırasında aşağıdaki eylemleri gerçekleştirmek sınavın otomatik olarak sonlanmasına neden olacaktır:
Bilerek oturum sayfasını kapatmak veya yenilemek
Kamera, mikrofon veya ekran paylaşımını bilerek sonlandırmak
Sınavı bu şekilde sonlandırılanlar sistem tarafından tespit edilecek olup bu öğrenciler mazeret sınavına alınmayacaktır.

Elektrik veya internet kesintisi gibi teknik nedenlerden bağlantısı kopan öğrenci, en geç 5 dakika içinde sisteme yeniden giriş yapabilirse sınavına kaldığı yerden devam edebilecektir. Daha uzun süren kesintilerde sınava devam edilemeyecek olup böyle bir durumda öğrenci mazeret sınavına başvuru hakkına sahiptir.

Sınav sırasında kayıt altına alınan veriler bilgi işlem yöntemleriyle ve gerektiği durumlarda yetkili komisyonca incelenecektir. Bu incelemelerde; kopya çekme, kopya verme, aldatma, yanıltma gibi öğrencilik duruşuna uymayan davranışlar tespit edilirse, ilgili eylemde bulunan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır ve haklarında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'ne göre işlem yapılabilecektir.
Sınav iptaline neden olabilecek eylemlerden bazıları aşağıda sıralanmıştır:
Öğrencinin kamera açısını terk etmesi veya görüşe engel olması
Dış kaynaklardan (kişi, elektronik cihaz, kitap, vb.) yardım alınması
Soruların veya yanıtların paylaşılması
Kulakta kulaklık olması
Mikrofonun ses kaydının engellenmesi

Sisteme giriş için gerekli bağlantı, kullanıcı adı ve şifre, İTÜ e-posta adreslerine gönderilecektir.

SınavGönderim Zamanı
MAT210/E 12.09.2020
MAT104/E 14.09.2020
MAT103/E 15.09.2020

Sınavlarda başarılar dileriz.

Örnek sorular için Giriş yapınız.

İTÜ Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (Madde 14 ve 23) ve İki Ek Yarıyıl Sonu Sınav Hakkı Uygulama Esasları gereğince; MAT Havuz derslerinde ek sınav hakkı kazanmış öğrenciler, durumlarını ve yarıyıl içi notlarını daha sonra buradan sorgulayabilirler.


Ek sınavlar, yarıyıl sonu sınavları ile birlikte yapılır. Ek sınav konuları, aşağıda yer alan Ders Programları'nda belirtilen yarıyıl sonu sınavı konularıdır. Ek sınavın değerlendirilmesinde ve öğrencinin harf notunun belirlenmesinde, öğrencinin derse kayıtlı olduğu ve FF harf notu ile başarısız olduğu yarıyıldaki ders başarı ölçütleri kullanılır. (19G(güz): %50 final | 20B(bahar): %100 final)
Yarıyıl sonu sınavları ve dolayısıyla ek sınav takvimi, ÖİDB tarafından duyurulacaktır.


Başarı Notu Değerlendirmesi

Yarıyıl içiÖdev (×2)%20
Vize%40
Yarıyıl sonuFinal%40

Yarıyıl içi çalışmalarından en az %35 (yani 60'ta 21) başarı sağlamayan öğrenciler yarıyıl sonu sınavına giremezler ve VF alırlar.
Toplamda %35 başarı sağlamayan öğrenciler FF alırlar. Diğer başarı notlarının belirlenmesinde, bağıl değerlendirme sistemi kullanılır.


Ders Programları


İTÜ Açık Dersler

Sevgili Öğrencilerimiz,
Sizler için destekleyici eğitim materyali olarak; Matematik Bölümü öğretim elemanları Doç. Dr. Cihangir Özemir, Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Peker, Dr. Öğr. Üyesi Esin Etel Gidon (emekli), Dr. Öğr. Üyesi İzzet Göksel, Dr. Eti Mizrahi (emekli) ve Araş. Gör. Dr. Sevgi Harman tarafından çekimleri yapılmış olan MAT103/E havuz derslerine ait videolara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.
Ana hatlarıyla konu anlatımları ve temel uygulamalar içeren bu videoların, sürelerinden de anlaşılacağı üzere derslerin yerini tutamayacağını, ancak bu videolardan tekrar amaçlı ve dersleri destekleyici olarak yararlanabileceğinizi düşünüyoruz.
Hepinize başarılar dileriz.

MAT103 MAT103E

Çalışma Soruları

Erişim için Giriş yapınız.

Sınav Arşivi

Erişim için Giriş yapınız.